Studia I stopnia (licencjackie)

Pedagogika
Pedagogika

Zasadniczym celem studiów  jest zdobycie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, potrzebnych do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko pojętą edukacją. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 3 lata (6 semestrów), a kształcenie w ich toku obejmuje zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i przygotowanie pedagogiczne (w jego zakresie: psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne).

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych jest kierunkiem praktycznym - wiedza oraz umiejętności zdobywane w ramach zajęć wykorzystywane są następnie podczas praktyk zawodowych w instytucjach kultury, stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów. Oferta kierunku umożliwia wybór ścieżki kształcenia w zależności od własnych predyspozycji oraz zainteresowań.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Zapraszamy pasjonatów sztuk plastycznych, chcących rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę oraz talent i umiejętności warsztatowe. Te studia mają wyjątkowy charakter, ponieważ pozwalają zapoznać się z szerokim zakresem sztuk plastycznych w stopniu umożliwiającym pracę artystyczną

Ochrona dóbr kultury
Ochrona dóbr kultury

Studenci w trakcie nauki zdobywają wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia (studia licencjackie) pozwalają na uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji i bibliotekarstwa. Treści kształcenia obejmują teorię i metodologię działalności informacyjnej i bibliotekarskiej czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Filologia angielska z pedagogiką
Filologia angielska z pedagogiką

Jest to oferta edukacyjna dla osób, których pasją jest język angielski, a marzeniem praca, w której podstawowym narzędziem będą umiejętności językowe. Program stacjonarnych studiów licencjackich obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę języka angielskiego oraz liczne przedmioty filologiczne takie jak wiedza o krajach anglojęzycznych, ich literaturze i wymowie języka angielskiego.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Filologia polska

Studia filologii polskiej są podstawą rozwoju humanistycznego, artystycznego i społecznego. Jak się zresztą często okazuje – nie tylko tych obszarów. Ukończenie polonistyki pozwala z profesjonalizmem oddawać się rozlicznym pasjom zawodowym i osobistym