Studia jednolite 5-letnie

Pedagogika 5-letniaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane pracą z dzieckiem młodszym (w wieku 3-9 lat) oraz zdobyciem starannego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).