Studia II stopnia (magisterskie)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych

Studia II stopnia oferują nowoczesną technologicznie, spersonalizowaną ścieżkę kształcenia, skonstruowaną zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku muzycznego. Przygotowują studentów do podejmowania samodzielnych działań twórczych, kształcą wykwalifikowanych muzyków, animatorów kultury, dyrygentów prowadzących zespoły wokalno-instrumentalne, instruktorów muzycznych oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych charakteryzują się wielomedialnym przygotowaniem studenta do podjęcia roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych, animatora i edukatora kultury wizualnej.

Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa
Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa

Absolwent po ukończeniu kierunku Ochrona Dóbr Kultury i nowej specjalności Turystyka kulturowa będzie charakteryzował się rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, z szeregu dziedzin niezbędnych do pracy w sektorze usług turystycznych i  turystycznej promocji.

Filologia angielska w edukacji
Filologia angielska w edukacji

Studia II-go stopnia na kierunku filologia angielska w edukacji stanowią przede wszystkim kontynuację prowadzonych na WP-A UAM w Kaliszu studiów I-go stopnia filologia angielska z pedagogiką. Będą też doskonałym wyborem dla absolwentów studiów I-go stopnia na kierunkach pokrewnych (np. filologia angielska, językoznawstwo stosowane), które obejmowały przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Filologia polska
Filologia polska

Na studiach II stopnia studenci zdobywają fachową wiedzę i praktyczne umiejętności, które dają kompletne wykształcenie filologiczne. Systematyzujące wykłady i ćwiczenia z uznanymi w środowisku naukowcami poszerzają zakres posiadanych wiadomości