Kontakt

Dodatkowe informacje na temat programu Erasmus można uzyskać podczas dyżurów członków Komisji Erasmusa. Dyżury odbywają się w budynku głównym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM przy ul. Nowy-Świat 28-30 w Kaliszu.

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus

Mgr Tomasz Kulka tomasz.kulka@amu.edu.pl

Dyżur (pokój E312):

czwartek: 16.30-17.15

piątek: 15.00-15.45

(za wyjątkiem przerwy międzysemestralnej, sesji egzaminacyjnych i wakacji letnich i zimowych, w tym czasie należy umówić się na spotkanie drogą mailową),

Prodziekan ds. studenckich, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Erasmus

Dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, , kapifi@amu.edu.pl,

Członkowie Komisji

Dr Agnieszka Gołębiak – Członek Komisji golebiak@amu.edu.pl

Prof. UAM  Michał Jarnecki – Członek Komisji mmjarnecki@poczta.onet.pl