O bibliotece

Historia Biblioteki WP-A

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 października 1991 r. powołano bibliotekę Wydziałową, wówczas Kolegium Pedagogiczno-Artystycznego. Organizatorką biblioteki była mgr Aldona Sieradzka, zatrudniona w bibliotece na etacie bibliotekarza od 1 lutego 1992 r. Aby zapewnić studentom i pracownikom naukowym Kolegium w miarę pełny dostęp do specjalistycznej literatury, 9 października 1991 r. podpisano umowę z dyrekcją Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu (wówczas PBW), która podjęła się wspomagać bibliotekę uczelnianą, głównie w zakresie udostępniania zbiorów własnych studentom Kolegium. Kompetencje kierownika biblioteki (od 2002 r.) sprawowała mgr Katarzyna Krzemińska, zaś od października 2008 r. obowiązki organizacji biblioteki w nowo oddanym obiekcie UAM, powierzono dr Danucie Wańce. Rok później (od 1 października) powierzono jej kierownictwo nowoczesnej książnicy uczelnianej. Początkowo zbiory biblioteki przechowywano i udostępniano w budynku przy Alei Wolności 25, po czym przeniesiono je do pomieszczeń ówczesnego Zakładu Wychowania Plastycznego (przy ul. Nowy Świat 13). Wzrost ilościowy materiałów bibliotecznych sprawił, że bibliotekę ponownie zlokalizowano przy Alei Wolności, tym razem w pomieszczeniach po dziekanacie Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Wydzielono oddzielne pomieszczenia na wypożyczalnię, magazyny i czytelnię multimedialną. W tym samym budynku zorganizowano też czytelnię książek i czasopism. Równolegle rozpoczęto prace związane z instalacją oprogramowania bibliotecznego HORIZON. W 2007 r. zbiory przeniesiono do budynku WPA przy ul. Nowy Świat 28-30, gdzie na 122 m² biblioteka funkcjonowała do końca września 2009 r. Od października książnica funkcjonuje w nowym gmachu o powierzchni ponad 1000 m². Wiele procesów w bibliotece wspiera system biblioteczny ARFIDO (m.in. umożliwia wygodne i sprawne samoobsługowe wypożyczenia i zwroty, umożliwia ochronę, ale również identyfikację książek przenoszonych przez bramkę zabezpieczającą), którego moduły pracują w oparciu o technologię identyfikacji za pomocą fal radiowych RFID. Zaczątek biblioteki wydziałowej stanowiły nuty (424 wol.) przekazane w darze przez miejscową księgarnię muzyczną oraz ponad 1000 książek pochodzących ze zbiorów zlikwidowanej wówczas filii nr 4 WiMBP im. Adama Asnyka w Kaliszu. Przez kolejne lata księgozbiór wzbogacano głównie drogą darów, zakupów i wymiany. Dary otrzymywano głównie z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek instytutowych i wydziałowych  UAM. W pierwszych latach pozyskano też dary z bibliotek uczelnianych w Łodzi, Zielonej Górze, Warszawie, Wrocławiu, a także z Biblioteki Jagiellońskiej, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu, miejscowego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i innych. W ostatnim czasie do zbiorów biblioteki trafił bogaty księgozbiór Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. Na bieżąco napływają książki i czasopisma z bibliotek poznańskich – Uniwersyteckiej i Raczyńskich, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Fundacji SIGNUM w Poznaniu, Urzędu Miasta Kalisza, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu i innych. Od samego początku zbiory wzbogacane są też przez prywatnych darczyńców, w tym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UAM, kaliskich nauczycieli, regionalistów i innych.