Edukacja informacyjna i źródłowa

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. Kurs ma zapoznać studentów z usługami oferowanymi przez biblioteki i wykształcić zdolność samodzielnego wyszukiwania informacji i źródeł niezbędnych do realizacji toku studiów.

Przedmiot realizowany jest przez Bibliotekę Uniwersytecką w sposób zdalny - Edukacja Informacyjna i Źródłowa

Wszystkie pytania dotyczące zaliczenia przedmiotu prosimy kierować do prowadzącego kurs.

Dodatkowo Biblioteka WP-A oferuje zajęcia warsztatowe, na których szczegółowo omawiane są zasady korzystania z zasobów biblioteki wydziałowej oraz prezentowane są sposoby wyszukiwania literatury.