Cennik

Wykaz opłat obowiązujący w Bibliotece Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu

1. Opłaty ogólne

Rodzaj usługi/opłaty

Cena brutto

Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego (na rok akademicki)

12,00 zł

Duplikat karty bibliotecznej

12,00 zł

Wydanie Karty Gościa dla osób spoza poznańskiego środowiska akademickiego (raz na pół roku)

nieodpłatnie

Wypożyczenie kaucyjne

minimalna kaucja – 50,00 zł

Opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego (za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom)

0,30 zł

Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał biblioteczny

zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM (pkt. 56)

Opłata za tradycyjny monit papierowy

wg aktualnego cennika Poczty Polskiej

2. Inne opłaty

Rodzaj usługi/opłaty

Cena brutto

Opłata za kserowanie A4 (za każdą stronę)

0,30 zł

Opłata za kserowanie A3 (za każdą stronę)

0,60 zł

Opłata za wydruk A4 (za każdą stronę)

0,30 zł

Opłata za wydruk A3 (za każdą stronę)

0,60 zł