Wypożyczania międzybiblioteczne

Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych

 1. Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe z bibliotek krajowych do celów naukowo-badawczych dla wykładowców, pracowników, studentów i doktorantów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne zagraniczne realizuje wg odrębnych zasad Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
 3. Warunkiem korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych jest aktualna karta biblioteczna oraz brak zobowiązań wobec bibliotek systemu.
 4. Czytelnik zobowiązany jest pokryć koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego na podstawie faktur wystawionych przez bibliotekę wysyłającą, niezależnie od ich wysokości lub do udziału w wysokich kosztach ich sprowadzenia.
 5. Zamówienia realizowane są wyłącznie na podstawie wypełnionego i podpisanego druku zamówienia międzybibliotecznego (dostępny w wypożyczalni lub do pobrania ze strony internetowej Biblioteki WP-A).
 6. Biblioteka udostępnia sprowadzone materiały wyłącznie na miejscu, w terminie wyznaczonym przez Bibliotekę.
 7. Za uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
 8. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych czytelnicy mogą jednorazowo zamówić :

  - pracownicy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu – do 5 wol.
  - studenci i doktoranci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu – do 2 wol.

W miesiącu sierpniu wypożyczalnia międzybiblioteczna nieczynna.

Formularz zamówienia międzybibliotecznego