Specjalność - Nauczycielska

W trakcie zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i praktyk nauczycielskich na studiach licencjackich studenci przygotowywani są do pracy w szkolnictwie na poziomie szkoły podstawowej.

Optymalne połączenie zagadnień literacko-kulturowych, językowych z metodyką nauczania czynią ze studentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów. W procesie edukacji szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia z zakresu:

  • metodyki nauczania języka polskiego,
  • pedagogiki i psychologii,
  • organizacji i podstaw prawnych nauczania,
  • kultury popularnej w szkole
  • literatury dla dzieci,
  • emisji głosu.

Szeroki program praktyk ciągłych i śródrocznych, a także stażów (za które studenci otrzymują wynagrodzenie)  pozwala dobrze przygotować się do wykonywania zawodu nauczyciela.