Specjalność - Komunikacja medialna i dziennikarstwo

W trakcie kształcenia studenci zyskają wiedzę i kompetencje wymagane na medialnym rynku pracy. Przygotowywani są szczególnie do pracy w m.in.: redakcjach gazet i czasopism, redakcjach radiowych i telewizyjnych, portalach internetowych, jednostkach samorządu terytorialnego, biurach prasowych i instytucjach państwowych.

Dzięki odpowiedniemu połączeniu zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych (w tym także praktyk medialnych) studenci mogą pełnić na rynku zarówno rolę znawców, jak i sprawnych praktyków. Liczne zajęcia z zakresu szeroko pojętej kultury medialnej i komunikacji masowej stanowią doskonałe uzupełnienie wykształcenia przyszłych pedagogów.

Główne cele dydaktyczne skupiają się na kształceniu umiejętności z zakresu:
  • znajomości narzędzi i specyfiki komunikacji masowej,
  • warsztatu dziennikarskiego, w tym tworzenie poprawnych tekstów medialnych, praktyczna znajomość gatunków wypowiedzi i języka mediów (prasa, radio, telewizja), emisja głosu,
  • kultury audiowizualnej i masowej,
  • nowych mediów (głównie Internetu),
  • praktycznej znajomości podstaw prawa prasowego i etyki dziennikarskiej,
  • poprawnego oraz skutecznego zastosowania języka w mowie i piśmie (podstawy retoryki),
  • komunikacji interpersonalnej.