Specjalność - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie

W ramach tej specjalności studenci przygotowani są do interpretowania zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych, samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich kompetencji, stawiania diagnoz i rozwiązywania problemów dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą znali rozległe cele pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz będą potrafili rozpoznawać i identyfikować rozmaite aspekty praktyki edukacyjnej i w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, dobierać, tworzyć i dostosowywać narzędzia pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, a także projektować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz działania profilaktyczne. Studenci otrzymają również przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Absolwentka/absolwent może podjąć pracę m.in. jako:
  • opiekun dziecka do lat trzech,
  • pedagog w takich placówkach jak: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • nauczyciel świetlicy
  • pracownik organizacji pozarządowych, których działania skierowane są na wsparcie dzieci i młodzieży, również w ujęciu systemowym.
  • pedagog opiekuńczo-wychowawczy dla uczniów realizujących edukację poza miejscem stałego zamieszkania (np. w bursach szkolnych, internatach)
  • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie