Organizacja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego w Poznaniu

2 października 2023 r.

Dzień Studenta I roku

3 października 2023 r. godz. 13.30

Początek zajęć w semestrze zimowym

1 października 2023 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym

17 października 2023 r.

Wakacje zimowe

22 grudnia 2023 r. – 7 stycznia 2024 r.

Koniec zajęć w semestrze zimowym

4 luty 2024 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna

5-18 lutego 2024 r.

Przerwa międzysemestralna

19-25 lutego 2024 r.

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna

26 lutego – 3 marca 2024 r.

Początek zajęć w semestrze letnim

26 lutego 2024 r.

Wakacje wiosenne

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Koniec zajęć w semestrze letnim

23 czerwca 2024 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

24 czerwca – 7 lipca 2024 r.

Wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

8 lipca - 31 sierpnia 2024 r.

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna

1 – 15 września 2024 r.

Zakwaterowanie w domu studenckim odbędzie się w dniach: 27.09-1.10.2023 r.

1. W roku akademickim 2023/2024  ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 października 2023 r., 2 listopada 2023 r., 3 listopada 2023 r., 2 maja 2024 r., 4 maja 2024 r., 8 maja 2024 r. (Dzień Sportu), 31 maja 2024 r., 1 czerwca 2024 r., 2 czerwca 2024 r.
2. W dniu: 19 maja 2024 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
3. W celu realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów wprowadza się, co następuje:
1) 30 stycznia 2024 r. (wtorek) odbywają się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek,
2) 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) odbywają się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek,
3) 18 czerwca 2024 r. (wtorek) odbywają się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek

PLANOWANY TERMINARZ ZJAZDÓW

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE

ROK AKADEMICKI 2023/2024

studia I i II stopnia,
jednolite magisterskie (5 letnie)

SEMESTR ZIMOWY

7-8.10.2023

21-22.10.2023

4-5.11.2023

18-19.11.2023

2-3.12.2023

16-17.12.2023

13-14.01.2024

27-28.01.2024

3-4.02.2024

10-11.02.2024

SEMESTR LETNI

24-25.02.2024

9-10.03.2024

23-24.03.2024

13-14.04.2024

27-28.04.2024

11-12.05.2024

25-26.05.2024

8-9.06.2024

22-23.06.2024

5-6.07.2024

I rok rozpoczyna zajęcia od 7 października 2023