Specjalność - profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Celem specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie profesjonalnych praktyków do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych. Ich zadaniem będzie diagnozowanie problemów społecznych, organizowanie środowiska społecznego osób i grup, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także specjalistów do pracy w instytucjach, których zadaniem jest reagowanie na problemy społeczne, będące wynikiem szeroko pojętej patologii. Specjalność ta ma zatem wykształcić profesjonalistów, znawców przedmiotu, którzy – oprócz zadań pedagoga – będą potrafili dokonywać trafnej i pogłębionej obserwacji, diagnozować i przeciwdziałać patologiom społecznym, rozwiązywać dylematy dotyczące różnego typu zachowań o naturze dewiacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także służyć pomocą rodzinom dysfunkcyjnym. Absolwent kierunku na opisywanej specjalności będzie przygotowany do pracy  z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub z osobami uzależnionymi, ponadto - skłonnymi do agresji i przestępczości.

Absolwentka/absolwent może podjąć pracę m.in. jako:
  • pedagog szkolny
  • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizującego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego
  • sądowy kurator społeczny
  • pracownik ośrodka kuratorskiego
  • wychowawca w placówce wsparcia dziennego
  • młodszy wychowawca w jednostce penitencjarnej
  • pracownik służb mundurowych, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i innych instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, których zadania obejmują szeroko pojętą opiekę, wychowanie, profilaktykę społeczną i resocjalizację