Specjalność - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w bibliotekach różnego typu, a także w ośrodkach informacji naukowej (branżowych, dziedzinowych lub zakładowych). Absolwenci studiów znajdą też zatrudnienie  w zawodach pokrewnych, m.in. jako dokumentaliści, księgarze, animatorzy kultury, specjaliści ds. informacji naukowo-technicznej, promocji, reklamy, marketingu, administratorzy baz danych w wielu instytucjach.

Zajęcia na specjalizacji informacja naukowa i bibliotekoznawstwo koncentrują się m. in. na następujących zagadnieniach:

  • zarządzanie i marketing w bibliotece i praktyce informacyjnej,
  • bazy danych i inne źródła informacji,
  • projekty internetowe,
  • opracowanie dokumentów tradycyjnych i elektronicznych
  • społeczeństwo informacji i wiedzy,
  • problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej
  • dokumentacja i popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego w bibliotekach