Specjalność - Reklama i kreowanie marki

Program studiów jest tak skonstruowany, by absolwenci doskonale odnaleźli się na zdominowanym przez działania promocyjne i marketingowe. Oprócz niezbędnej wiedzy prawnej i etycznej, podstaw wizualnego komunikowania, formatów i gatunków w reklamie czy komponentów marki – absolwenci poznają ściśle praktyczne zagadnienia, związane z przygotowaniem i prezentacją projektów reklamowych na poziomie językowym, graficznym, fotograficznym, filmowym i dźwiękowym.  
Duża liczba zajęć o charakterze warsztatowym, w tym ze specjalistami z branży, jak też rozbudowane praktyki zawodowe pozwolą – oprócz posiadanej wiedzy i kompetencji społecznych – rozwinąć warsztat profesjonalnych umiejętności.

Przedmioty na specjalności REKLAMA I KREOWANIE MARKI

1. Ochrona własności intelektualnej
2. Prawno-etyczne konteksty reklamy
3. Komunikacja wizualna
4. Podstawy reklamy
5. Gatunki i formaty reklamowe
6. Fotografia reklamowa
7. Realizacja obrazu
8. Dźwięk w reklamie
9. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
10. Warsztat prezentacji / pitchingu
11. Warsztat copywrightingu
12. Grafika i efekty specjalne w reklamie
13. Idee i koncepty w przekazie kulturowym
14. Techniki perswazji w reklamie i kreowaniu marki
15. Komponenty marki
16. Kanały medialne promocji marki
17. Projekt reklamowy ze specjalistą zewnętrznym
18. Praktyki zawodowe