Specjalność - Dziennikarstwo i kreowanie wizerunku

Program studiów ułożony został tak, by absolwenci spełniali wymagania stawiane przez rynek i z powodzeniem aplikowali na stanowiska w m.in. redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych, ośrodkach telewizyjnych oraz biurach prasowych instytucji państwowych.

Odpowiednie proporcje między zajęciami wykładowymi i ćwiczeniami wyposażają studentów w fachową wiedzę, rozwijając jednocześnie dziennikarski warsztat. W związku z tym kształcenie skupia się szczególnie na zagadnieniach związanych z:

  • gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej,
  • poprawnym tworzeniem tekstów medialnych,
  • praktyczną znajomością podstaw prawa prasowego i etyki dziennikarskiej,
  • specyfiką języka mediów (prasa, radio, telewizja),
  • kulturą funkcjonowania w przestrzeni medialnej
  • umiejętnością zachowania się „przed kamerą”,
  • podstawami emisji głosu,
  • kreowaniem wizerunku osób, firm, produktów,
  • negocjacjami i mediacjami.