Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM - Obywateli Ukrainy

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM - Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2023/2024.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5), Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Link do pobrania dokumentów

Wymagane dokumenty:

*                  Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka

*                  CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4

*                  Wniosek o stypendium (formularz poniżej)

*                  Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)

*                  Oświadczenie do celów rozliczeniowych (formularz poniżej)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów (termin złożenia dla studentów określa Wydział).

Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 17 listopada 2023 r.