Data publikacji w serwisie:

Strefa Nauczyciela

Kontynuujemy rozpoczęty w zeszłym roku cykl psychologiczno-pedagogicznych webinariów skierowanych do studentów specjalności nauczycielskich (kierunków/modułów/bloków pedagogicznych): STREFA NAUCZYCIELA.

Inicjatywę objęła swym patronatem Prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik.

Będą to oczywiście spotkania dodatkowe, dla chętnych studentów/tek. Jest to oferta tematycznie poszerzająca wiedzę na temat różnych zjawisk stanowiących dla nauczycieli wyzwanie w ich praktyce szkolnej. W plikach naszego zespołu umieściłam aktualną informację nt. STREFY NAUCZYCIELA, wraz z tematyką i terminarzem spotkań (na razie tylko semestr zimowy).

Najbliższe spotkanie:

23.11. 2023 godz. 18.00-19.30 MsTeams

Nieprawidłowe zachowania wobec jedzenia i ciała

prof. UKW dr hab. Beata Ziółkowska

dr hab., prof. uczelni (ORCID: 0000-0002-9864-4634) – psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu. W latach 1996 – 2016 pracownik Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, a od roku 2016 – Wydziału Psychologii UKW w Bydgoszczy. Od 2020 roku Kierownik Katedry Psychologii Wychowania. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz kierownik grantów badawczych w zakresie psychologii odżywiania oraz psychoprofilaktyki nieprawidłowych zachowań względem jedzenia i ciała w populacji dzieci i młodzieży oraz zaburzeń karmienia.

Udział w webinariach jest możliwy po skorzystaniu z poniższego linku do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asMDliB65p5iW9IS0il1d4cl11yJYsj6YK8oJpEDvpTk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=75a110b1-d143-44db-94b6-4ef1b3f1b96a&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092