Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na WF

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Kaliszu.

Rejestracja roczna na zajęcia WF zostanie przeprowadzona w terminie: 3 października 2023; godz. 14:30 - 17:00  w sali sportowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz.

Rejestracja dotyczy: studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków).

Więcej informacji