Data publikacji w serwisie:

Żywa Biblioteka

Dzisiaj w Biblioteka WP-A w Kaliszu odbyła się kolejna edycja projektu Żywa Biblioteka, która została zrealizowana w ramach zajęć przez studentki drugiego roku drugiego stopnia Filologia Polska UAM w Kaliszu.

Wydarzenie koordynowała mgr Małgorzata Meszczyńska.

Fot. A. Jarzębowski