Data publikacji w serwisie:

Testy baz danych

Zapraszamy do testowania baz danych. Testy trwają do  31. maja 2024. Dostęp poprzez stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Duke University Press jest wydawnictwem uniwersyteckim non-profit, znanym  z odważnych i postępowych treści humanistycznych oraz  zaangażowania w poszerzanie granic nauki. Kolekcja e-Duke Journals to interdyscyplinarny zbiór  57 czasopism będący  jednym  z najbardziej prestiżowych, niezależnych zbiorów czasopism akademickich na świecie.

Bentham Science Publishers to wydawca 170 czasopism i 1200 książek naukowych. Czasopisma Bentham Science są indeksowane we wszystkich głównych indeksach, w tym Web of Science, PubMed i Scopus  a wiele z tych czasopism ma imponujące wskaźniki Impact Factor. W skład redakcji czasopism Bentham Science wchodzą wybitni naukowcy z całego świata, w tym laureaci Nagrody Nobla. Aż ponad 70 tytułów spośród czasopism Bentham Science znajduje się na wykazie punktowanych czasopism naukowych MNiSW.

Applied Science & Technology Source Ultimate to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki. Zakres tematyczny bazy obejmuje informatykę oraz wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, logistykę czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1,300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, (ponad 1,100 aktywnych pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 900 czasopism dostępnych jest bez okresu karencji), monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Baza indeksuje ponad 4.400 czasopism i publikacji specjalistycznych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularno-naukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.

Testy baz danych