• Zmieniamy świat na dobre

    Wydział Pedagogiczno-Artystyczny po raz kolejny włącza się w akcję Szlachetna Paczka

  • Otwarte wykłady w ramach projektu ID-UB

    Pierwszy wykład 13 listopada 18:00

O Wydziale

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma unikalną specyfikę, łącząca naukę, dydaktykę i sztukę oraz niepowtarzalną atmosferę przenikania się humanistyki – filologicznej, pedagogicznej, kulturowej – muzyki, plastyki i mediów w wielu specjalnościach. Kaliska jednostka UAM realizuje na swoim terenie liczne imprezy otwarte. Od wystaw plastycznych i koncertów muzycznych, konferencji, po spotkania młodzieży akademickiej z potencjalnymi pracodawcami. Wydział jest też animatorem wielu imprez zakorzenionych w przestrzeni miejskiej.
  • 11kierunków
  • 1100studentów
  • 107pracowników