Data publikacji w serwisie:

Wybory do Rada Samorządu Studentów WP-A w Kaliszu

Aby dołączyć do RSSu należy przesłać odpowiednie dokumenty (zał 1 i zał. 2a/2b/2c) wraz ze zdjęciem i krótkim opisem na media społecznościowe do Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UAM na adres e-mail kw.ssuam@amu.edu.pl od dnia 23 października do 7 listopada 2023 r. do godziny 22:00, a następnie uzyskać wystarczającą liczbę głosów podczas wyborów, które odbędą się w dniach od 8 listopada od 10:00 do 9 listopada do 22:00 w systemie USOSWeb. 🗳
Kampania wyborcza trwa do 7 listopada.
W załączniku nr 1 należy uzupełnić swoje dane oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. Pamiętajcie, że adres korespondencyjny to nie adres mailowy. 😉 Załączniki nr 2a, 2b i 2c stanowią listy poparcia przypisane do konkretnych wydziałów, zależne od liczby studentów na wydziałach.
Dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu jest to 10 podpisów poparcia (zał. 2a).
Więcej informacji wraz z załącznikami znajduje się na stronię RSS UAM.

ZRSS