Data publikacji w serwisie:

Informacja dla Studentów Pierwszego Roku!

Uwaga Studenci Pierwszego Roku!

Informacja o zajęciach 3 października 2023 roku.

Uwaga Studenci Pierwszego Roku!!
(wszystkie kierunki, studia stacjonarne)

uprzejmie informujemy, że 3 października 2023 roku zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramami z wyjątkami podanymi poniżej:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - wychowanie fizyczne w godzinach 8.00-11.15 - nie odbędzie się (zapisy do grup po spotkaniu Studenta I roku), cały rok bierze udział w zajęciach z Filozofii o godz. 9.45 sala A108.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych - cały rok przychodzi na zajęcia Kształcenie słuchu z zasadami muzyki  na godz. 9.45 sala E120.

O godzinie 13.30 wszyscy Państwo udają się na Dzień Studenta Pierwszego Roku (studia stacjonarne), aula im. Prof. Jerzego Rubińskiego.