Data publikacji w serwisie:

25 października 2023r.-dniem rektorskim

JM Rektor prof. Bogumiła Kaniewska,

na podstawie § 5 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z Dniem Zdrowia Psychicznego na UAM ustanowiła 25 października 2023r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pismo - dzień rektorski 25 października