Data publikacji w serwisie:

Przełożenie zajęć mgr T. Kulka

Zajęcia prowadzone przez mgr Tomasza Kulkę z gramatyki dla II roku (gr. Br 1) fil. ang. z ped. odbędą się wyjątkowo w 8 listopada w środę o godz. 13:15 sala E343, natomiast zajęcia z warsztatu kult. dla II roku (gr. Br. 1) fil. ang. z ped. odbędą się 13 listopada o godz. 9:45 sala E341.