Data publikacji w serwisie:

II Zbiórka Świąteczna

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zespół ds. Promocji BJO chciałby serdecznie zaprosić Państwa do udziału w II Świątecznej Zbiórce Bibliotek Jednostek Organizacyjnych dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” (https://wsparcie.org.pl/).

Stowarzyszenie udziela wsparcia dzieciom i młodzieży dotkniętej różnymi formami niepełnosprawności, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, wrodzone wady układu nerwowego, dysfunkcje wzroku, niepełnosprawność intelektualna oraz opóźniony rozwój psychoruchowy.  W ramach swojej działalności stowarzyszenie oferuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzi świetlice wytchnieniowe dla młodzieży, organizuje zajęcia przedszkolne, wspiera edukację dzieci i młodzieży, a także zapewnia wsparcie terapeutyczne dla rodziców.

II Świąteczna zbiórka

II Zbiórka świąteczna eng